Klar kommunikation skaber et trygt arbejdsliv i Habitushusene

Martin Godske
5 min readMar 23, 2021

--

I min branche er det ikke kommunikationen der er direkte i fokus, men den er en væsentlig faktor, for at vi kan udføre vores kerneydelse. I Habitushusene er det vores vigtigste opgave at yde faglig omsorg.

Når omsorg ikke er en privat betinget affære, men et produkt af høj faglighed, er det ledelsens ansvar, at skabe de bedste interne rammer for kommunikation og vidensdeling. Kommunikation må aldrig stå i vejen for, at medarbejdere trygt kan gøre det, de er bedst til.

Klar kommunikation er altid vigtigt. Ved at være præcise og tydelige når man søger nye medarbejdere, får man også de rette og kvalificerede ansøgere. Uden ordentlig oplæring vil selv kvalificeret arbejdskraft dog ikke være i stand til, at yde deres bedste på arbejdspladsen.

Lanceringen af et nyt onboardingprogram hos Habitushusene

Nye kollegaer betyder nye hjælpende hænder. Når virksomheder som Habitushusene ansætter nye medarbejdere, er det i starten uundgåeligt, at de ikke kun selv bidrager som en ressource, men at de også har brug for deres kollegaers. Når man skal gå fra ikke at vide noget, til at vide det hele, har man brug for at blive guidet.

Medarbejderudskiftning er altid ressourcekrævende, og når man arbejder med mennesker, er ressourcer varme hænder. Det at guide andre kræver ressourcer. Det ved jeg af erfaring fra min position som administrerende direktør i Habitushusene.

Af den årsag startede vi hos Habitushusene i 2020 ud med at lancere et nyt onboardingprogram. Fra et organisatorisk perspektiv er der mange forskellige fordele forbundet med at sikre, at nye medarbejdere bliver ført ombord i deres respektive Habitushus, med så høj kvalitet som muligt. For at sikre dette har fokus på kronologien af vores kommunikation gennem vores onboarding været essentiel.

Sådan fungerer Habitushusenes onboardingprogram

Habitushusenes onboarding fungerer nu sådan, at nye medarbejdere online kan tilgå alt den information, de skal bruge, for at blive dygtige medarbejdere. Kronologien i informationen er låst, og det er først, når vores medarbejdere har set den første video, at de kan gå videre til den næste.

Indlejret i denne fast strukturerede proces er, at medarbejderne skal tjekke ind med deres tætteste leder og løbende besvare spørgsmål for at sikre, at der ikke undervejs er sket misforståelser.

Platformen fungerer også sådan, at vi kan se, hvor langt den enkelte medarbejder er nået. Dette giver os en indsigt i processen løbende, der giver os mulighed for at gå i dialog med de nye ansatte om deres individuelle oplæringsproces. Den viden, vi vil kommunikere til vores nye medarbejdere, er tilrettelagt fra start.

Indholdets kronologi er bygget op efter det udgangspunkt, at det ikke er alting nye medarbejdere skal vide, de har mulighed for at lære på første dag. Vi skal derfor sikre, at den viden, som nye medarbejdere går hjem med, altid er den mest relevante. I de første dage af nye ansættelser er det den viden, der skal sikre, at vores medarbejdere har de ressourcer, der skal til for at varetage deres mest basale arbejdsopgaver. En god oplæringsproces kan aldrig forekomme uden god intern kommunikation.

Den låste struktur i Habitushusenes kommunikation, giver os den mulighed, at vi kan højne niveauet som onboardingprocessen skrider frem. Vores ansatte har en høj faglighed, men mennesker kommer altid med forskellige udgangspunkter for læring. Ved at låse informationen i en fast struktur, som alle nye medarbejdere skal igennem, sikrer vi, at alle, der bliver ansat i Habitushusene, gennemgår en oplæring af samme kvalitet.

På tværs af alle afdelinger hos Habitushusene kan vi derfor også sikre den samme høje kvalitet af vores medarbejderes arbejde. Efter at vores medarbejdere har gennemgået alt det planlagte læringsmateriale, kan vi være sikre på, at vi har lært vores nye medarbejdere, det der er vigtigt for, at de kan tage sig af deres kerneopgave — at drage faglig omsorg, for de borgere som Habitushusene har ansvaret for.

Tryghed skaber overskud til nærvær hos Habitushusenes nye medarbejdere

Når vi har sikret en rolig oplæringsproces, hvor vores ansatte ikke på noget tidspunkt behøver at være i tvivl om, at de nok skal blive klædt godt på, både administrativt og pædagogisk, giver vi dem mulighed for at være nærværende. Man bliver meget bedre til at passe på andre, hvis man selv er tryg.

Når man starter på en ny arbejdsplads — uanset om det er Habitushusene eller andetsteds — er der utrolig mange ting, man skal forholde sig til. Da det at skabe tryghed er en fundamental del af vores eksistensberettigelse, må vi gøre alt, hvad der står i vores magt, for at vores medarbejdere i takt med deres progression får de fornødne informationer, der forsikrer dem om, at de sagtens kan være trygge i processen.

Samspillet mellem digital og fysisk oplæring i Habitushusene

Læringsmaterialet, som nye ansatte i Habitushusene kan finde online, skal aldrig substituere den fysiske oplæring — det skal understøtte. Ved at have et online onboardingsystem sikrer vi hos Habitushusene, at vores medarbejdere får en tilpas mængde af information, der hverken er over- eller understimulerende. Vi sikrer også nye ansatte altid ved, hvor de kan søge efter information uden at det kræver, at deres kollegaer behøver være en del af den proces. Vi har altså skabt en platform, hvorpå de på selvstændig vis altid kan orientere sig, hvis der er noget, de bliver i tvivl om.

Onboardingprogram gav fornyet fokus på Habitushusenes kerneværdier

Ønsket om, at give nye ansatte i Habitushusene den bedst mulige start på deres arbejdsliv hos os, er endt med at bringe flere fordele med sig. Det har været umuligt at arbejde med en ny onboardingproces uden først at sætte sig ind i, hvad den eksisterende bestod af. Vores arbejde med onboarding har igen sat fokus på, hvad det er, der gør, at vores medarbejdere er dygtige. Det er nemlig kun efter man har været helt nede i materien på de daglige arbejdsprocesser, at det giver mening at tale om, hvad nye medarbejdere skal lære — og i hvilken rækkefølge.

For os i Habitushusene har et fornyet fokus på, hvordan vi oplærer, med fokus på hvad vi vil sige til hvem, hvornår og hvorfor altså bidraget til en gennemgang af eksisterende praksisser — og dermed også et fint genbesøg med de grundlæggende værdier, som alle Habitushusene er baseret på.

Klar kommunikation skaber tryghed og sikkerhed i alle dele af en organisation. I forbindelse med vores fokus på at gøre Habitushusenes kommunikative indsats i oplæringsprocesser så skarp som mulig, har vi fået mulighed for — og er blevet nødsaget til — igen at kigge på hjertet af organisationen.

Hos Habitushusene tror vi på, at mennesker gør deres bedste, hvis de har mulighed for det. Arbejdet med kronologien i vores kommunikation under oplæring af nyt personale sikrer netop, at vi giver vores nye medarbejdere det, der skal til, for at de kan blive dygtige til deres arbejde.

--

--

Martin Godske
0 Followers

Martin Godske fungerer som administrerende direktør i Habitus. Habitus dækker over bosteder i hele Danmark.