Martin Godske om at tage den pædagogiske disciplin seriøst

Martin Godske
3 min readMay 20, 2021

Martin Godske er født på Nørrebro i 1975. Han har læst filosofi på Københavns Universitet og har viet sit professionelle liv, til at skabe systemer, der gør det nemmere at tage vare på samfundets udsatte. I 1995 fik Martin Godske sit første job i den socialpædagogiske branche. Han blev ansat på et bosted, som et studiejob. Dengang fik Martin Godske øje på, hvor der var svage punkter, i den måde bostedet var organiseret på. Svagheder der i sidste ende gik ud over beboernes livskvalitet. Siden da er Martin Godske fortsat i den socialpædagogiske branche. Han gik med tiden fra at være pædagog, til at være daglig leder, til at være administrerende direktør for den socialpædagogiske virksomhed HabitusHusene. HabitusHusene dækker over bo- og dagtilbud fordelt over hele Danmark. Alle HabitusHusene er organiseret efter samme års struktur. Fordele ved den struktur er der mange af. Det er den der sikrer, at mængden af organisatoriske svage punkter bliver minimeret. Ved at have en grundig struktur ift. dataopsamling, videredeling af information, evaluering og intern refleksion, bliver borgerens livskvalitet sat i fokus. “Der må ikke være huller i en virksomhed som vores, hvor vigtig information flyder ud” fortæller Martin Godske. Styrken ved strukturen i årshjulet er nemlig, at central information om borgernes humør, ønsker og behov ikke bliver lagret hos den enkelte medarbejder, men bliver tilgængeligt for alle der har deres daglige gang med borgeren. Sådan kan man få mest muligt ud af den information, den enkelte medarbejder har fået øje på.

Årshjulet som vigtigt redskab

Derudover er årshjulet et værktøj der gør det muligt at evaluere på de forskellige pædagogiske indsatser løbende. Virker de? Og bidrager de til borgerens trivsel og velvære? For pædagogik er ikke noget man ‘bare gør’ og der er et stort udviklingspotentiale fra den måde, vi har talt om pædagogik på de sidste mange generationer. Både i forhold til den oplevelse, som borgere har med at møde det socialpædagogiske system, men også den oplevelse pædagoger har af at arbejde i det. Når vi taler om gode strukturer der skal sikre livskvalitet, så skal det både være strukturer der bidrager til borgerne og til pædagogernes livskvalitet. Det nytter ikke noget, at der findes hverdage på de socialpædagogiske bosteder, hvor arbejdet med borgerne bliver så tungt, at man bliver slidt ned af det. Ifølge Martin Godske har pædagogik alt for længe fået lov til at være noget man gør, på baggrund af mavefornemmelser og en iboende lyst til at være omsorgsfuld. “Vi kan aldrig regne mennesket ud af pædagogikken, men ligesom alle andre fag, er det også en disciplin der er funderet i videnskab. Vi ved rigtig meget om mennesker, og hvis vi begynder at tage den viden seriøst, så kan vi også omsætte den til livskvalitet” fortæller Martin Godske. “Alt i alt, så er formålet, at vi skal kunne sikre, at så mange mennesker som muligt, har det så godt som muligt”.

Find kontaktinfo på Martin Godske her.

Originally published at https://www.kommunikationsforum.dk.

--

--

Martin Godske
0 Followers

Martin Godske fungerer som administrerende direktør i Habitus. Habitus dækker over bosteder i hele Danmark.